+381 (0) 35 621-331

Kvalitet 1Politika kvaliteta UKRAS D.O.O. je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvaliteta, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i drugih korisnika, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvaliteta i povećanje efektivnosti i efikasnost kompletnog poslovanja organizacije. Politika kvaliteta se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.

Politika kvaliteta UKRAS D.O.O. zasniva se na sledećem:

 1. Kvalitet 2

  Uvažavamo naše kupce, razumemo i balansiramo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca i zaposlenih uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve strane.
 1. Uspostavljamo i saopštavatno našu viziju organizacije i kroz liderstvo pojaćavamo ključne vrednosti za usmeravanje ponašanja svih uposlenih u ostvarivanju naše vizije.
 2. Ukljućujemo naše zaposlene a razvoj organizacije. koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbedujemo okruženje u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.
 3. Prihvatamo procesni pristup u menadžmenta našeg poslovanja i upravljanw našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa. koji ostvaruje sve ciljeve organizacije.
 4. Obezbodujetno oknrzenje u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet proizvoda elikasnost i efektivnost procesa i sistema menadžmenta.
 5. Zasnivamo nase odluke na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.
 6. Razvijamo savezništvo našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.
 7. Kontinuirano vršimo identifikaciju opasnosti štetnosti i preduzimamo mere za stalno poboljšanje bezbednosti zdravlja zaposlenih
 8. Primenom savremene opreme i tehnologije, kao i preventivnim delovanjem smanjujemo moguće rizike na najmanju moguću meru.
 9. Praćenjem i primenom zakonskih propisa koji nalazu primenu mera ra bezbedan i zdrav rad.

Veliki Popović, ll.09.2010. UKRAS D.O.O.
Marina Rajić