+381 (0) 35 621-331

SERTIFIKATI I PRIZNANJA

Sertifikati

Kao potvrda ispunjenja zahteva međunarodnog načina poslovanja, firma “UKRAS” je dobila standard ISO 9001 (sistem menadžmenta kvalitetom) i OHSAS 18001(sistem upravljanja I bezbednosti na radu).

Izjava o politici IMS-a:

Politika kvaliteta UKRAS D.O.O. je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvaliteta, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i drugih korisnika, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvaliteta i povećanja efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije. Politika kvaliteta se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.

Politika kvaliteta UKRAS D.O.O. zasniva se na sledećem:

  1. Uvažavamo naše kupce, razumemo i balansiramo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca i zaposlenih uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve strane.
  2. Uspostavljamo i saopštavatno našu viziju organizacije i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju naše vizije.
  3. Uključujemo naše zaposlene a razvoj organizacije. koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo okruženje u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.
  4. Prihvatamo procesni pristup u menadžmenta našeg poslovanja i upravljanja našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve organizacije.
  5. Obezbeđujemo okruženje u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet proizvoda, elikasnost i efektivnost procesa i sistema menadžmenta.
  6. Zasnivamo naše odluke na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.
  7. Razvijamo savezništvo našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.
  8. Kontinuirano vršimo identifikaciju opasnosti štetnosti i preduzimamo mere za stalno poboljšanje bezbednosti zdravlja zaposlenih.
  9. Primenom savremene opreme i tehnologije, kao i preventivnim delovanjem smanjujemo moguće rizike na najmanju moguću meru.
  10. Pratimo i primenjujemo zakonske propise koji nalažu primenu mera za bezbedan i zdrav rad.

Veliki Popović, 25.01.2012. UKRAS D.O.O.
Marina Rajić

Priznanja

Godinama je firma "UKRAS" jedna od uspešnijih firmi u opštini Despotovac i u regionu. Za svoj rad, firmi “UKRAS” su uručene mnogobrojne nagrade

Oskar kvaliteta

Jedna od većih nagrada je i Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost Srbije u kategoriji malih i srednjih preduzeća "OSKAR KVALITETA" za 2012.