www.ukras.comUnutrašnja vrata

Unutrašnja vrata se rade u kombinaciji MDF-drvo-MDF. Vratno krilo se radi od suvog eamovog drveta sa izbaeenim greškama drveta i ojaeanjima za šarke i bravu, ispunom od kartonskog saaa i obostrano obloženo medijapanom debljine 6 mm. Futeri su ra?eni u kombinaciji MDF-drvo-MDF, tako da dvokrake šarke ulaze udrveni deo futera i vratnog krila. Na vrata se ugra?uju 3D šarke i brava Italijanskog proizvodjaea AGB. Šarke omoguauju podešavanje vrata u svim smerovima sa imbus kljueem bez skidanja vrata. Futeri su ukrašeni sa L-pervajzima širine 7 cm koji se mogu podešavati sa obadve strane vrata što omoguauje da se isprave eventualne neravnine zidova. L-pervajzi su u geru spojeni sa eksentrima koji se veoma lako postavljaju i stežu.

Farbana MDF

Vratno krilo je farbano pliutetanskim farbama u tri sloja, sa kanalurama iz kataloga ili po specijalnom zahtevu kupca. Futeri su presvueeni melaminskom finiš folijom bele boje.

MDF farbana sara D3 Detalj futer 150

Furnirama vrata (furnir bukva i hrast)

Vratno krilo je furnirano furnirom bukve ili hrasta farbano poliuretanskim lakovima, futeri sa L-pervajzima poluokruglim su furnirani specijalnim furnirom sa filc podlogom.

Vrata furnir hrast Detalj futer 220
Vrata furnir bukva Detalj futer 150

Vrata furnirana bajcovana

Vratno krilo je furnirano furnirom hrasta bajcovano i farbano poliuretanskim lakovima, futeri sa L-pervajzima poluokruglim su furnirani specijalnim furnirom sa filc podlogom.

Vrata furnirana hrastom i bajcovana venge bajc Detalj futer 150

Get Acrobat Reader Da bi pregledali dokumente koje možete preuzeti sa sajta, potreban vam je progarm Adobe Acrobat. Ovaj program je besplatan i možete ga preuzeti klikom na 'Get Acrobat Reader' taster.

katalog vrata Klik na ikonu 'PDF' prikazace u prozoru vašeg browsera katalog vrata. Ukoliko želite da snimite katalog kod sebe pritisnite desni taster miša i izaberite opciju 'Save Target As...'

Vrata craf master

Vratno krilo je farbano pliutetanskim farbama u tri sloja, sa kanalurama iz kataloga ili po specijalnom zahtevu kupca. Futeri su presvueeni melaminskom finiš folijom sa dekorom beloh hrasta.

Vrata craf master Detalj futer 320

Vrata sa nadsvetom

Vrata MDF bela sara D7 sa nadsvetlom Detalj vrata sa nadsvetlom

Novo/New

hrast dvokrilna 140x205x15 3 staklo d21 hrast dvokrilna detalj
hrast dvokrilna staklena detalj kvaka hrast furnirana dvokrilna detalj2
hrast h3 90x205x15 3 hrast h3 detalj
orah o2 detalj desni orah o2 detalj kvaka
orah o2 detalj levi ugao oranament 90x205x15 3
sobna vrata bela detalj sobna vrata bela detalj
sobna vrata bela detalj sobna vrata bela sa nadsvetlom 90x250x15 3
sobna vrata bela sara d3 sobna vrata beljeni hrast detalj
sobna vrata furnir hrast h2 detalj futer sa i pervajzom poluokrugli sobna vrata furnir hrast horizontalni beljeni futeri i pervajzi ravni
sobna vrata hrast beljeni detalj kvaka sobna vrata hrast h2 90x205x15 3
sobna vrata hrast horizontalni beljeni detalj nevidljive šarke sobna vrata hrast horizontalni beljeni ravnofalcovana sa nevidljivim šarkama
sobna vrata hrast horizontalni ravnofalcovana sobna vrata sa nadsvetlom bela detalj
sobna vrata sa nadsvetlom detalj trešnja c1 90x205x15 3
trešnja c1 detalj futer 15 3 trešnja c1 detalj kvaka
trešnja c2 90x205x15 3 trešnja c2 detalj
ulazna vrata detalj ulazna vrata drvena detalj
ulazna vrata hrast 90x215x27 3 detalj ulazna vrata hrast detalj
ulazna vrata jednokrilana sa dva bocna dela - puno drvo sapele ulazna vrata puno drvo detalj
ulazna vrata puno drvo detalj ulazna vrata puno drvo jednokrilna sapele
ulazna vrata u stanove furnir hrast 90x215x27 3 sa pragom vrata za wc detalj nadsvetla i futer trodelni sa dekor umetkom
vrata za wc detalj staklo vrata za wc furnir hrast horizontalni bajc kjumin
vrata za wc furnir hrast horizontalni bajc kjumin sa dekorom 80x240x17 3

Uzimanje mera za vrata

Visina zidaraskog otvora se uzima od gotovog poda tj. kada pod ima vea postavljen parket, ploeice ili laminat ali se ne postavljaju zidne lajsne zbog pervajz lajsni da bi zidne lajsne bile pravilno postavljene. Tko?e zid mora da ima min. 7 cm levo i desno zbog postavljanja pervajz lajsni, u suprotnom pervajz lajsne se ne mogu postaviti.
Širina zidarskog otvora se uzima na više mesta u gornjem i u donjem nivou zidarskog otvotra. Uzima se najmanja širina zidarskog otvora
Debljina zida se uzima na više mesta da bi se videla razlika u debljini zidova i uzela odgovarajuaa širina futera ili štoka. Potrebno je napisati najmanju debljinu zida.
Sa našim L-pervajzima (širine 7 cm) širina zida može da varira do + 3 cm od širine futera.

Get Acrobat Reader Da bi pregledali dokumente koje možete preuzeti sa sajta, potreban vam je progarm Adobe Acrobat. Ovaj program je besplatan i možete ga preuzeti klikom na 'Get Acrobat Reader' taster.

uputstvo za mere za vrata Klik na ikonu 'PDF' prikazace u prozoru vašeg browsera uputstvo za uzimanje mera za vrata. Ukoliko želite da snimite uputstvo kod sebe pritisnite desni taster miša i izaberite opciju 'Save Target As...'

   Powered by InfoXpress © 2004 Back