+381 (0) 35 621-331

SERTIFIKATI I PRIZNANJA

Sertifikati

FSC standard - međunarodna sertifikacija za drvo iz održivih šuma

Firma „UKRAS“ je implementirala FSC standard čime potvrdjuje da koristi drvo i materijale od drveta koji dolaze iz strogo praćenog lanca,od sertifikovane šume preko obrade i proizvodnje.

Firma „UKRAS“ je time prihvatila da uskladi proizvodnju sa medjunarodnim standardima čiji je cilj  ekološki odgovorno ,društveno korisno i ekonomski održivo poslovanje.

Priznanja

Godinama je firma "UKRAS" jedna od uspešnijih firmi u opštini Despotovac i u regionu. Za svoj rad, firmi “UKRAS” su uručene mnogobrojne nagrade

Oskar kvaliteta

Jedna od većih nagrada je i Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost Srbije u kategoriji malih i srednjih preduzeća "OSKAR KVALITETA" za 2012.

IZJAVA O POLITICI IMS-a


Politika IMS-a “UKRAS” DOO je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvaliteta, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i drugih korisnika, uz stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije. Politika IMS-a se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.
Politika IMS-a “UKRAS” DOO zasniva se na:
• Uvažavanju naših kupaca, razumevanju i balansiranju njihovih potreba i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca i zaposlenih uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve zainteresovane strane.
• Uspostavljanju i saopštavanju vizije organizacije i jačanje ključnih vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju vizije.
• Uključivanju svih zaposlenih u razvoj organizacije, korišćenje njihovo znanja i iskustva, prepoznavanjem njihovog doprinosa i obezbeđivanjem okruženja u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.
• Prihvatanju procesnog pristupa u poslovanju i upravljanju procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve organizacije.
• Identifikaciji rizika i prilika, njihovog uticaja i mera za eliminisanje rizika odnosno maksimiziranje uočenih prilika
• Uvažavanju zahteva i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca, korisnika usluga, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini
• Obezbeđenje okruženja u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet proizvoda efikasnost i efektivnost procesa i sistema menadžmenta.
• Donošenju odluka na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.
• Razvijanje savezništva sa našim isporučiocima i rad sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.
• Implementaciji i stalnom usavršavanju integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 45001:2018
• Kontinuirano vršimo identifikaciju opasnosti i štetnosti i preduzimamo mere za stalno poboljšanje bezbednosti zdravlja zaposlenih
• Primenom savremene opreme i tehnologije, kao i preventivnim delovanjem smanjujemo moguće rizike na najmanju moguću meru.
• Pracenjem i primenom zakonskih propisa koji nalazu primenu mera za bezbedan i zdrav rad
• Obezbeđenje održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja i svođenje na minimum potencijalnih rizika;
• Informisanje poslovnih partnera, internih i eksternih, i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenju za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu
• Poštovanje zakonskih propisa posebno iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
• Konsultovanju i učestvovanju zaposlenih i njihovih predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu
Direktor
Marina Rajić