Sertifikati i priznanja

Sertifikati

FSC™ (FSC-C149722) – međunarodna sertifikacija za drvo iz dobro gazdovanih šuma.

Firma UKRAS doo je implementirala standard FSC™ (FSC-C149722) čime potvrdjuje da koristi drvo i materijale od drveta koji dolaze iz strogo praćenog lanca, od sertifikovane šume preko obrade i proizvodnje.

Firma “UKRAS“ je time prihvatila da uskladi proizvodnju sa medjunarodnim standardima čiji je cilj  ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo poslovanje.

Priznanja

Godinama je firma “UKRAS” jedna od uspešnijih firmi u opštini Despotovac i u regionu. Za svoj rad, firmi “UKRAS” su uručene mnogobrojne nagrade.

Oskar kvaliteta

Jedna od većih nagrada je i Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost Srbije u kategoriji malih i srednjih preduzeća “OSKAR KVALITETA” za 2012.

IZJAVA O POLITICI IMS-a

Politika IMS-a “UKRAS” DOO je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, pPolitika IMS-a “UKRAS” DOO je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvaliteta, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i drugih korisnika, uz stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije. Politika IMS-a se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.
Politika IMS-a “UKRAS” DOO zasniva se na:

 • Uvažavanju naših kupaca, razumevanju i balansiranju njihovih potreba i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca i zaposlenih uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve zainteresovane strane.
 • Uspostavljanju i saopštavanju vizije organizacije i jačanje ključnih vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju vizije.
 • Uključivanju svih zaposlenih u razvoj organizacije, korišćenje njihovo znanja i iskustva, prepoznavanjem njihovog doprinosa i obezbeđivanjem okruženja u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.
 • Prihvatanju procesnog pristupa u poslovanju i upravljanju procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve organizacije.
 • Identifikaciji rizika i prilika, njihovog uticaja i mera za eliminisanje rizika odnosno maksimiziranje uočenih prilika
 • Uvažavanju zahteva i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca, korisnika usluga, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini
 • Obezbeđenje okruženja u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet proizvoda efikasnost i efektivnost procesa i sistema menadžmenta.
 • Donošenju odluka na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.
 • Razvijanje savezništva sa našim isporučiocima i rad sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.
 • Implementaciji i stalnom usavršavanju integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 45001:2018
 • Kontinuirano vršimo identifikaciju opasnosti i štetnosti i preduzimamo mere za stalno poboljšanje bezbednosti zdravlja zaposlenih
 • Primenom savremene opreme i tehnologije, kao i preventivnim delovanjem smanjujemo moguće rizike na najmanju moguću meru.
 • Pracenjem i primenom zakonskih propisa koji nalazu primenu mera za bezbedan i zdrav rad
 • Obezbeđenje održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja i svođenje na minimum potencijalnih rizika;
 • Informisanje poslovnih partnera, internih i eksternih, i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenju za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu
 • Poštovanje zakonskih propisa posebno iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Konsultovanju i učestvovanju zaposlenih i njihovih predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu

Veliki Popović, 30.07.2019. godine

Direktor
“UKRAS“ doo